Hypnose og hypnoterapi

Hvad er hypnose?

Hypnose er en helt naturlig tilstand af fokuseret opmærksomhed med øget modtagelighed.

Læs mere

Eksempler på hypnotiske tilstande kan være, at du er optaget af at være i haven eller at lege og slet ikke mærker at du slår dig eller river dig, og først bagefter opdager du sår eller blå mærker. Et andet eksempel er at du kører bil på motorvejen og pludselig ikke ved, hvor langt du er kommet, eller du indser, at du er kommet til at køre for langt. 

 

Hvordan opleves hypnose?

Den hypnotiske tilstand opleves typisk som afslappelse. Når jeg under sessionen f.eks. benytter ordet ”sov”, er det ikke fordi du sover, men et udtryk for at give slip og slappe mentalt af, som hvis du var ved at sove. 

 

Du vil kunne huske det, der er sket under sessionen, ligesom du husker andre begivenheder i dit liv.

 

Du kan kun hypnotiseres, hvis dit sind tillader det. Under sessionen vil du kunne tale og gøre de ting, du selv ønsker. 

 

Hvordan virker hypnose?

Du har gennem livet opbygget en kritisk sans, der er en energibesparende evne, der beskytter dig mod livets påvirkninger. På den måde undgår du at skulle tage bevidst stilling til hver enkelt ting, du oplever, fordi den kritiske sans sammenholder din oplevelse med tidligere erfaringer, og får dig til at handle automatisk ved enten at afvise eller godtage oplevelsen.  Denne evne gør dog også, at det kan være svært at ændre overbevisninger og vaner, som er skabt i fortiden, selv om du senere kan se, at det er bedre for dig at handle anderledes.

 

Hypnosetilstanden kan forklares på den måde, at du tillader din kritiske sans at slappe af, som et hegn du sænker, og derefter kan en gammel vane eller en forældet overbevisning ændres. I den hypnotiske tilstand vil dit sind lettere acceptere forslag om positive forandringer, som du selv ønsker.  

 

Effekten af hypnosen er den forandring, der efterfølgende opleves mentalt og eventuelt fysisk, når det, der før var begrænsende, nu finder nye udfoldelsesmuligheder. 

 

Forandringen, under og efter sessionen, sker via det samarbejde du som klient og jeg som terapeut skaber. Det er derfor vigtigt, at du er villig til at følge mine instruktioner, og at du har tillid til mig som terapeut, for at du kan opnå din forandring. Det handler om at tillade processen frem for at ville gøre en masse selv, for at det skal lykkedes.

 

Du vil komme ud af den hypnotiske tilstand, hvis du stopper med at følge mine forslag, så du vil aldrig kunne ”sidde fast” i hypnosetilstanden.

At forandres indefra
Der kan typisk bruges meget energi i et forsøg på at få omgivelserne til at forandres, med den overbevisning, at du så selv vil få det bedre, men den ydre verden er blot et spejl af den indre verden.
Ved at arbejde indefra med dig selv som udgangspunkt, vil dit billede af verden omkring dig forandres af sig selv.

Uddybende om hypnoterapi

Ren hypnose kan have kort eller lang holdbarhed. Den form for avanceret hypnoterapi, som jeg tilbyder, kan skabe en vedvarende forandring.

Læs mere

Hypnoterapi er at bruge hypnotiske teknikker med henblik på at flytte en klient mod et godt helbred og en større helhed. Det kan i sig selv være svært at forstå, men du kan oversætte det med at opnå større fysisk og mentalt velvære og fungere bedre i hverdagen.
Som hypnoterapeut sætter jeg bevægelse og retning på din forandring via en hypnoterapeutisk guidning.

 

Hvem kan modtage hypnoterapi?

Alle almindeligt fungerende mennesker kan modtage og få stor gavn og glæde af hypnoterapi. Jeg tilbyder bearbejdning med almene følelsesmæssige problemstillinger, for at du kan opnå en ønsket forandring. Følelsesmæssige problemstillinger kan være direkte forbundet med dine følelser (f.eks. ked-af-det, angst, vrede, skyld og skam) eller mere skjult forbundet med dine følelser i en adfærd (f.eks. fobier, overspisning, afhængigheder m.m.). Her er det ikke er sikkert, at du er bevidst om, hvordan tilstanden har forbindelse med dit følelsesliv, eller hvordan den er opstået. Det kan også være, at du oplever, at en indre del af dig modarbejder dig i at opnå dit ønske og mål.

 

Vaner og overbevisninger

En strategi eller overbevisning, som hjalp dig tidligere i dit liv, kan senere i livet vise sig at spænde ben for dig, og det du vil i dit liv. På den måde oplever du at føle dig fastlåst i et mønster.
Bevidst er det svært at ændre en vane, et mønster eller en måde at handle på, som en gang var en god løsning eller nødvendig for at klare dit liv. 

 

Er hypnotiske oplevelser virkelige?

Du kan under hypnose få oplevelser, ligesom når du drømmer.
Underbevidstheden husker alt, vi har oplevet, gennem blandt andet registrering af følelser og sanseoplevelser. Det er noget andet end at huske en oplevelse gennem tankerne. Sindet kan umiddelbart skabe en forståelsesramme. Det betyder, at oplevelser under hypnose ikke behøver at være fakta men kan være din opfattelse af en oplevelse på det pågældende tidspunkt, eller det kan være sindets symbolske opfattelse af en situation.  

 

Din fortid påvirker din nutid

Det er følelserne omkring en oplevelse, der i hypnoterapi ændres, ikke selve oplevelsen.

 

Efter at have bearbejdet oplevelser fra fortiden, vil du stadig kunne huske dem og have din mening om dem, men de følelser, der var forbundet med oplevelserne, vil kunne neutraliseres. 

 

I mødet med lignende situationer, vil du nu undgå oplevelsen af overvældelse, der måske tidligere ramte dig, og du vil kunne håndtere den aktuelle situation. Du slipper for at være offer for det, du har oplevet. På den måde vil du i langt højere grad kunne leve dit liv her og nu, frem for at fortid eller fremtid styrer og påvirker dit liv. 

 

Hvordan foregår en session?

En session vil typisk indeholde en før-samtale, en hypnosedel og en efter-samtale.

 

Før-samtalen er en afklarende samtale. Her taler vi om, hvor du gerne vil hen, og hvad der forhindrer dig i det. Vi taler om, hvad din egen forståelse er omkring din situation, og hvordan du selv forestiller dig, det kunne være anderledes. 

 

Det kan være, at du føler, at jeg kommer tæt på med mine spørgsmål, og du vil kunne opleve forskellige følelser. Det er en fordel for processen. Det har det formål at undersøge hvilke følelser, der er forbundet med din udfordring.

 

Under hypnosen vil du komme i en afslappet tilstand, hvor du lytter koncentreret til det, jeg siger. Jeg bruger det, du har fortalt mig med dine egne ord under hypnosen. Du kan tale og samarbejde med mig om at undersøge hvilke tanker, følelser og kropsfornemmelser, der har forbindelse til det, du vil arbejde med, og det der er dit mål. Hypnosen kan også indeholde en mere eller mindre bevidst kommunikation med underbevidstheden. Jeg slutter altid med at bringe dig tilbage til her og nu.

 

Efter hypnosen taler vi sammen om det, der har været særligt mærkbart.

 

Du skal regne med at afsætte 1-1,5 timer til sessionen. Nogle gange kortere og nogle gange længere tid.

 

Jeg overholder selvfølgelig fuld tavshedspligt.

 

Antallet af sessioner

Uhensigtsmæssige adfærdsmønstre har ofte en følelsesmæssig årsag. Det at finde årsagen til og/eller bearbejde den, mens du tillader den hypnotiske tilstand, gør, at hypnoterapi så hurtigt kan hjælpe dig til at ændre din adfærd. Det vil ofte kunne gøres på op til 5 behandlinger, sjældent mere, oftest mindre.

 

Man kan ikke forudsige, hvornår din forandring begynder. Det kan være, at du mærker det umiddelbart, eller det kan komme mellem sessionerne. Nogle gange er der ting, som skal bearbejdes og udvikle sig i sindet, inden forandringen kan tage mærkbar plads i dig, og du vil kunne opleve, at nogle følelser rører på sig, indtil dette er sket. For hver gang du modtager hypnose, vil du kunne opleve, at det virker bedre og mere kraftfuldt end tidligere.

 

Det kan for nogle være fordelagtigt at følge behandlingen op med en session senere igen.
Der er størst samlet effekt med et forløb. Fobier kan ofte opløses på et par behandlinger.

 

Ved sessionerne uddyber jeg gerne det, du kunne være i tvivl om, så du kan føle dig klar og tryg.

 

Hypnoterapi er et stærkt redskab, der kan hjælpe med at afdække årsager til uønskede adfærdsmønstre, og det kan indsætte andre mere livsbekræftende måder at takle livet. Det er en terapiform, der åbner for den forandring, du ønsker dig.

Rækkevidden af hypnoterapi.
Hypnoterapi kan skabe ikke bare en begrænset åbning på ét punkt i dit liv men en generel udvidelse af dit oplevelsesunivers. 

Følelser er gode for dig

Vi har alle følelser i os. De skal sørge for, at vi har det godt, og at vores krop bruger mindst mulig energi.  Som en reaktion på en stimulering, giver de et signal til kroppen i form at en impuls. Impulsen kan opleves som behagelig eller ubehagelig.

Læs mere

De behagelige følelsers impuls, fortæller dig, at du kan slappe af, og dit nervesystem sparer energi.
De ubehagelige følelsers impuls, fortæller dig, at der er et behov for handling. Og du slapper ikke af. 

 

Når du reagerer hensigtsmæssigt på impulsen, stopper følelsen med at udsende impulser, og der opstår ro.

 

Om at imødekomme følelser

De færreste af os har lært at reagere på vores følelser med det svar, følelsen kræver for at impulsen neutraliseres. 

 

Det kan være du fik ros, fordi du ikke græd, når du var ked af det, eller at du blev irettesat for din reaktion, når du blev vred, trodsig eller ked af det, når noget sårede dig eller var uretfærdigt. Det lærte dig at forstærke eller undertrykke dine følelser. 

 

Når du oplevede at skulle opføre dig på en bestemt måde, har du måske forsøgt at komme udenom bestemte følelser, gemme dem væk eller nægte at kende til dem. Du begyndte måske at opfatte dig selv som forkert, siden du havde lyst til eller simpelthen reagerede på en måde, der ikke var accepteret. 

 

Du kan også have lært en løsning, der går ud på at gøre noget behageligt, når du mærker en følelses ubehagelige impuls. Det kan f.eks. være at spise, ved følelsen ”ked af det”, eller at ryge, ved følelsen ”stresset”.

 

Disse måder at takle følelser svarer til, at du sætter tape over en rød advarselslampe for ikke at se den, i stedet for at håndtere det, der er skyld i, at lampen lyser. Det koster energi og skaber på sigt problemer ikke at reagere på ”røde advarselslamper”. 

 

Mange mennesker lider af uforklarlige smerter, uforklarlig stressfølelse og endda depression, som er helt naturligt skabt af følelser, som er behandlet på en misforstået måde. 

 

Manglende overskud

En oplevelse, der er relateret til den røde advarselslampe kan give en forstærket følelsesmæssig reaktion. Når en lignende oplevelse genopleves senere i dit liv, kan den impuls, som følelsen tidligere sendte ud, forstærkes eller ændre karakter. Den forstærkede reaktion kan opleves uhensigtsmæssig, og det kan kræve en ekstra stor indsats af dig at få følelsen gemt væk – igen. 

 

Du forsøger måske at undgå kontakt med bestemte følelser for ikke at opleve at miste kontrollen i disse sammenhænge. Du skaber afledemanøvrer på en række områder for at undgå ubehaget. Dit liv bliver på den måde begrænset, og du vil bruge unødvendig energi på at korrigere din vej i livet. På den måde forbruger du endnu mere af din energi og vil kunne opleve en udmattelse uden måske at forstå hvorfor.

 

Det er ikke afgørende for sindet, hvornår i livet, der ændres på, hvordan du håndterer dine følelser. Der er intet i dine følelser, der er gået permanent i stykker. Det kan i stedet forstås som en ubalance. Når ubalancen korrigeres, vil der genopstå balance og harmoni. 

 

Metaforiske perler på en snor

Et andet billede på disse uhåndterede følelser kan være at forestille sig, at hver følelses impuls er en perle. Du har en nål med en tråd i dit sind, som perlen skal ned over, inden den lander i en bunke af oplevede følelser. Impulsen er derefter neutraliseret, og du bruger ikke længere energi på den. 

 

Mens perlen passerer tråden, mærker du impulsen. 

Hvis der kommer en knude på tråden, vil perlen blokkere for de næste perler, der hører til på den samme nål og tråd. Knuden kan opstå, når du selv eller dine omgivelser har fejlbehandlet din følelse, ved at følelsen har fået slik, is og kager eller skæld ud, når den trængte til noget andet. Du vil mærke modstand, når du møder følelsen igen senere, og oplevelsen af følelsens impuls forstærkes, som om den er blevet større end forventet, fordi den nu mærkes sammen med tidligere uafklarede følelsers impulser. De sidder fast og vil igen og igen gøre opmærksom på sig selv.

 

Hypnoterapi er som skabt til at arbejde med følelser, fordi den billedlige knude på tråden kan løsnes ved at forstå og bearbejde det, der forårsagede den, og perlerne falder så af snoren, svarende til at følelsernes impuls neutraliseres. Herefter kan du igen opleve en følelse ad gangen, uden at gamle følelsers impulser forstærker den. 

Følelser er gode for dig og passer på dig. I hypnoterapi arbejdes der med, at du kommer til at forstå, mærke og eje dine følelser som en ressource. 

Dine følelser er som et indre kompas. Kompasset er ikke dig, men du kan bevæge dit liv i en ønsket retning, når du kan læse dit kompas, forstå dit kompas og bruge dit kompas i praksis.

Vejen til din forandring

Der er en bibelsk lignelse om ikke at sætte sit lys under en skæppe. Dette er en lignende symbolsk forklaring om, hvordan du kan forandre dig.

Læs mere

Dit indre slot

Du kan betragte din personlighed som et slot med mange rum. For hver gang du har accepteret andres negative vurdering af dine rum i slottet, har du tilladt at lukke af til sider af dig selv. Måske er der én, der fandt dig for aktiv og højlydt, en anden syntes måske du var for opfindsom og sagde, at du løj, og en tredje kaldte dig Tude-Marie eller Sladre-Jørgen. På den måde blev der stadig mindre plads i dit ellers rummelige slot. 

 

Du bærer disse uudnyttede aflåste rum og mørke områder i dit indre. De har tendens til at spejles i det ydre i form af f.eks. angst for det ene og det andet, som du ikke tør eller vil udforske og i stedet undgår, eller du optræder som en udfarende kritiker, der altid finder de andre ”for meget”. Dit indre aflukkede slot, begrænser dit ydre liv.

 

Om at ønske forandring…

På et tidspunkt, måske i en udviklingsperiode, erkender du, at du er begrænset i det liv, du lever, og at du ønsker at tilbageerobre plads, lys og åbne rum. Det kan være en opslidende kamp at have fornuftige tanker, når dine handlinger alligevel styres af overbevisninger skabt i et barnligt sind. Her kan jeg som hypnoterapeut følge dig et stykke vej som en væbner eller tro tjener, hjælpe med at genfinde dine nøgler til de aflåste rum og sætte blus på dit fyrtøj, så der atter kan åbnes op, mørket forvandles til lys, og der på ny bliver plads i dit indre slot. 

 

… og endda opnå forandring

At arbejde med en forandring gennem hypnoterapi kan opleves som at blive ledt hen til og endda gennem en dør, hvis eksistens du var ubevidst om.

 

På den anden side af døren har du to valg. 

 

Nogle vælger at vende om og gå tilbage til der, hvor de kom fra. Prøve at glemme alt om dørens eksistens og på den måde forsætte det gamle mønster som hidtil, og deres liv forbliver næsten uforandret. 

 

Andre begynder at gå en ny vej og udforske sine muligheder i en anden kontekst. 

 

Med valget af den nye vej, opleves forandringen nogle gange som virkelig at have fået vind i sejlene, og du bliver næsten overvældet over, at det kan opleves så markant. Andre gange er det mere som et lille tiltrængt puf i den ønskede retning.

 

Forberedelse

For at få mest mulig ud af din hypnoterapi er det først og fremmest vigtigt, at du virkelig VIL DIN FORANDRING, fordi det er dig, der skal gå vejen. Der er ikke andre, der kan gøre det. Dernæst er det vigtigt, at du har TILLID TIL MIG som terapeut. Jeg følger dig et stykke af rejsen, udfordrer dig, støtter dig, hepper på dig, tror på dig og fylder dig med ”magi”. 

 

Om du KAN hypnotiseres, er som regel ikke et spørgsmål.

 

Det er en fordel at TILLADE hypnosen, mere end du VIL hypnosen. I hypnoterapi arbejdes med især den underbevidste del af sindet, hvor din forestilling og fantasi er det, der skaber resultaterne. Denne del af bevidstheden kan ikke styres med viljens kraft.

 

Oplevelse af forandring

Forandringen igangsættes af hypnoterapien. Den arbejder under sessionerne og forsætter også når forløbet er ovre. Forandringen kan nogle gange være meget markant og observerbar for én selv, mens det andre gange først vil opdages i bakspejlet, at en adfærd er blevet ændret. At være blevet rolig, let og afbalanceret er mere umærkeligt end ubalancen og uroen fra tidligere. På den måde kan det være ens omgivelser, der kommenterer på ens forandring, inden man selv opfatter den.

 

Hvor stor forandringen opleves, afhænger også af hvor meget din udfordring før påvirkede dit daglige liv.

 

Gennem hypnoterapi kan overbevisninger og vaner, som har haft magt over dig, slippe sit tag i dig, til fordel for at du kan leve dit liv betinget af den, du er i dag. Du kommer frem fra skæppen og spreder lys. Det er din forandring, der er i fokus i hypnoterapi. 

Energi i tanken om forandring. Blot ved at tillade tanken om din ønskede forandring, frigives energi og et lys tændes i dit sind. I skæret af det lys, kan du se, hvor du sætter din fod, selvom du endnu ikke kan se frem til dit mål, og du vil opleve, at du allerede er på vej mod opfyldelsen af dit ønske.