Bag om Rønne Hypnoterapi

Om mig som terapeut

Jeg har i en lang årrække arbejdet i lægepraksis, og det har, udover sundhedsfaglig viden, givet mig en ballast til at møde dig og tale med dig, netop der hvor du er i livet.

 

Jeg elsker at udvikle mig og med uddannelsen til Master Hypnotisør, 5-PATH Master Hypnoterapeut og 7th path selvhypnoseinstruktør, føler jeg mig godt rustet til at byde dig indenfor i min klinik og være katalysator for din forandring. 

Læs mere

Jeg ser frem til at møde dig, og du kan forvente, at jeg møder dig åbent, lige meget hvad du har med dig i bagagen.

 

Min indstilling er, at du er lige præcis perfekt, som den du er, og du kan, det du vil. Jeg vil gerne guide dig til en proces, hvor du kan slippe uhensigtsmæssige vaner eller overbevisninger, og hvor du kan indse og erkende dit eget strålende potentiale, så du kan stå i dit lys, være fri til at være dig og befri dig af dine begrænsende tanker.

 

Jeg er midt i livet, hvor børnene flyver hjemmefra og en dybere ro og visdom indtager billedet. Jeg føler mig ung og gammel på samme tid. Livet er en stadig forandringsproces, og jeg hilser den varmt velkommen. 

 

Jeg finder, at ethvert møde mellem mennesker er en kilde til læring, som tilbyder mig oplevelsen af ydmyghed og respekt.

 

Jeg er åben for de fleste tankegange omkring opfattelser og forståelsen af liv og død, krop og sjæl og forskellige trosretninger, hvad enten det er naturvidenskabeligt, religiøst, spirituelt eller andet. I min bevidsthed handler det om, at der kan være mange ord for det samme fokus. 

 

Jeg tror på, at udvikling er det bedste, vi kan tilbyde os selv, gennem hele livet, så vi ikke vedbliver at begrænses af valg, der er truffet i fortiden. På den måde kan vores verdensbillede være under konstant forandring som årstidernes skiften og naturens vækst og nedbrydning. 

Med hypnoterapi kan du opnå en slags nul-stilling af et livstema, hvilket betyder, at du får frigivet energi, der ellers var bundet her.

Om min baggrund

Jeg er født og opvokset i en landsby på Djursland. Jeg er sidstfødte og nummer 5 barn i en familie med en forsørgende far og en hjemmegående mor. Mine forældre havde som mange andre forældre en psykisk bagage, der påvirkede opvæksten i hjemmet.

Læs mere

Tidligt optog jeg et følelsesmæssigt reaktionsmønster præget af gråd, når jeg følte det mindste pres. Jeg var et sensitivt barn præget af følelserne angst, skjult vrede og overvældende skyld og skam. Angsten havde mange udtryksformer i form af højde-, vand- og tandlæge-skræk, klaustrofobi, mørkeangst, præstationsangst og socialangst og jeg kunne blive ved… Alle sammen store følelser som udfordrede mig og gerne overtog situationer, hvor jeg helst bare ville være helt neutralt til stede. Det gav mig en tendens til at isolere mig, fordi jeg blev angst for angsten.

 

Igennem voksenlivet har jeg i mange år interesseret mig for at prøve at forstå mig selv og mine reaktioner. Jeg har haft et dybt ønske om på en eller anden måde at kunne styre mine følelser i min interaktion med andre, men øv hvor var det svært. 

 

Mentalt kunne jeg forstå mange ting og sammenhænge. Udfordringen var oplevelsen af at mine reaktionsmønstre nærmest forblev de samme. Og oplevelsen af at det mere var mine følelser, der styrede, hvad der skete, end den der er mig. Jeg blev enormt selvhadende over, at jeg da burde kunne reagere anderledes, når jeg nu vidste bedre.

 

Alt dette holdt ved, indtil jeg kastede mig ud i hypnoterapi.

 

Her skete der et forrygende kvantespring i min længe ønskede udvikling. Og det var helt uden, at jeg skulle kæmpe for det. 

 

Med en indstilling om at tillade, fik mit underbevidste sind mulighed for at agere og reagere i det lukkede terapirum et par timer 5 gange over 1,5-2 måneder. Lidt senere modtog jeg en opfølgende session. Mit liv tog en kæmpe drejning. Emner blev taget frem og lagt på plads, og der blev skabt en helt anden ligetil måde at være mig. Alt det der før var svært og fyldte meget, var nu mærkeligt stille og fraværende. Jeg blev rolig indeni, som jeg aldrig havde prøvet det før.

 

Alle mine følelser har jeg stadig.
Alle mine oplevelser har jeg stadig.
Jeg er den samme Solvej, eller skal jeg sige: langt mere den sande Solvej

 

Den store forskel er, at hvor jeg tidligere oplevede, at mine følelser styrede mig og mine valg, så jeg blev kastet formålsløst rundt, kan jeg nu nærmest gå ind og vælge, hvad jeg vil og mærke min tilhørende følelse.

 

Jeg er nu hjemme hos mig selv og ser verden ud fra den krop, jeg bevæger mig rundt i.

 

Konkret er min lyst til søde sager reduceret til en brøkdel. Min angst for tandlægebesøg er til min overraskelse nulstillet. Min vandskræk er reduceret, så jeg var ude at svømme i Lillebælt i sommer. Jeg bremses ikke socialt som før. Mit energiniveau er markant steget. Jeg kunne blive ved…

 

Jeg ser næsten dagligt mennesker, der er tynget af deres tanker om sig selv. Mennesker hvis angstfølelse giver dem reaktioner fysisk og psykisk. Og jeg ser mennesker, der begrænses af deres fobi eller afhængighed. 

 

Og jeg tænker, når jeg kunne opnå disse fantastiske fordele som ovenfor nævnt, så ønsker jeg også for andre, at de skal få denne mulighed. Hypnoterapi er en investering, jeg glæder mig over at have oplevet og over at kunne give videre.

 

Jeg udvikler mig stadig og vil gøre det resten af mit liv. Nu er det bare meget nemmere at gå til.

cof

Solvej Rønne Jensen

Stifter af Rønne Hypnoterapi

5-PATH Hypnoterapeut

Master Hypnotisør

7th Path Selvhypnoseinstruktør